Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ar­ties­ten ‘Lief­de voor mu­ziek’ ko­men weer bij­een voor Ro­de Neu­zen Dag

Spe­ci­al wordt uit­ge­zon­den op VTM

-

Stil­aan lonkt Ro­de Neu­zen Dag weer aan de ho­ri­zon. Dit jaar draait de lief­da­dig­heids­ac­tie rond het the­ma ‘mu­ziek’. Daar­om hiel­den Re­gi, Ka­ren Da­men en de ove­ri­ge ar­ties­ten uit het vo­ri­ge sei­zoen van Lief­de voor mu­ziek re­cent een spe­ci­a­le re­ü­nie, die over zo’n an­der­hal­ve maand op VTM wordt uit­ge­zon­den.

On­der­zoek heeft al meer­maals uit­ge­we­zen dat mu­ziek the­ra­peu­tisch kan wer­ken. Daar­om draait Ro­de Neu­zen Dag dit jaar rond mu­ziek. Want als er één jaar ver­war­rend en las­tig is ge­weest, dan is het 2020 wel.

“Ik moet zeg­gen dat ik me toch ook wel wat on­ze­ker voel over de toe­komst”, zegt Tom Di­ce van The Star­lings. “Ze­ker nu de maat­re­ge­len weer ver­strengd zijn.”

“Maar”, vult zijn vrien­din Ka­to aan, “als ik dan naar Chi­ca­go van Suf­jan Ste­vens luis­ter of naar

Phoe­be Brid­gers, brengt me dat echt tot rust.”

En dus brengt VTM, in af­wach­ting van het ech­te eve­ne­ment be­gin de­cem­ber, vol­gen­de maand al een voor­smaak­je: een een­ma­li­ge re­ü­nie van de ar­ties­ten uit Lief­de voor mu­ziek. Naast Tom & Ka­to zijn dat Re­gi, Ge­ne Tho­mas, Ka­ren Da­men, An­dré Ha­zes, Sean Dhondt en Pe­ter Van­laet. De spe­ci­al werd re­cent in­ge­blikt. Wel­ke num­mers de mu­zi­kan­ten pre­cies voor el­kaar brach­ten, geeft VTM nog niet prijs. “Ik kan wel al zeg­gen dat het niet al­le­maal ‘ge­voe­li­ge’ num­mers zijn”, zegt Ge­ne Tho­mas. “In­te­gen­deel. Eens goed uit je dak gaan of ste­vig roc­ken, het kan zo’n deugd doen. En het kan je te­ge­lijk ook écht ge­luk­kig ma­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium