Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Spor­za - UEFA Eu­ro­pa Le­a­gue: Loed­ogorets - Ant­werp

-

Ver­slag van de­ze wed­strijd in de groeps­fa­se. Ant­werp, dat zich als be­ker­win­naar recht­streeks plaatste voor de pou­le­fa­se, trekt voor zijn eer­ste op­dracht naar Bul­ga­rije.

Can­vas, 20.35 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium