Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Op­voe­den Doe Je Zo

-

Mar­griet Her­mans, Flor De­c­leir, Elo­die Oue­dra­ogo en Rik Ver­heye pro­be­ren zo­veel mo­ge­lijk kin­der­geld te ver­za­me­len voor de 8-ja­ri­ge Stan en de 9-ja­ri­ge Li­lou. Wan­neer de twee hun nieu­we ou­ders le­ren ken­nen, ko­men ze en­ke­le ge­hei­men te we­ten. Zo blijkt Rik Ver­heye nog mo­del te zijn ge­weest. VIER, 20.35 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium