Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mijn Keu­ken Mijn Res­tau­rant

-

Ser­gio en Mar­celo ga­ven Bar Na­zar en Vuur een no­mi­na­tie voor een her­kan­sing. Lo­ïc Van Im­pe, Piet Huy­sen­truyt, An­neSop­hie Brey­sem en So­fie Du­mont be­slis­sen welk res­tau­rant ver­der kan strij­den voor 50.000 eu­ro en welk res­tau­rant als eer­ste de deu­ren moet slui­ten.

VTM, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium