Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eclips

-

0.55 6.50 Mooi en Mee­do­gen­loos 7.15 De Din­gen Des Le­vens 8.00 De Rol­krant 9.00 San­ne Leest 9.20 Ab­dij van Aver­bo­de - Och­tend­ge­bed 10.05 De Co­ro­na Quiz 10.20 Vlaams Film­ar­chief 11.10 De Wen­sen­boom Och­tend 11.15 Aan Het Juis­te Adres Com­pi­la­tie 12.00 Car­ri­bean With Si­mon Ree­ve 12.55 De Din­gen Des Le­vens 13.40 De Pri­meur 13.45 Ci­ne­ma Eclips - Hoe Zot­ter, Hoe Lie­ver 15.30 Klei­stre­ken 15.40 Yes­ter­day 16.00 De Co­ro­na Quiz 16.15 Eclips TV In Be­we­ging 16.30 Mooi en Mee­do­gen­loos 17.00 Voor­stel­ling kan­di­da­ten Miss Bel­gi­um 2021 17.05 Mooi en Mee­do­gen­loos 17.30 De Wen­sen­boom Na­mid­dag 17.35 De Din­gen Des Le­vens 18.15 Afri­ca with Da­vid At­ten­borough 19.15 Job­fixers BRC Ral­ly 19.45 De Da­ken van 20.40 Gro­te Dras­lan­den 21.35 Won­de­re Wijn­plek­ken 22.10 De Co­ro­na Quiz 22.25 Aan Het Juis­te Adres Com­pi­la­tie 23.10 Den­der­land TV: De Lief­des­dok­ter 23.15 Wa­fel­ij­zers en schiet­ge­we­ren 23.40 Ci­ne­ma Eclips - De Spot­vo­gel (1.20)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium