Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Child 44

-

Mis­daad­dra­ma van Da­niel Espi­no­sa (Ts­je­chië/GB/VS/Rus. 2014). Met Tom Har­dy (Leo De­midov), Ga­ry Old­man (Mi­chail Nes­ter­ov), Noomi Ra­pa­ce (Rai­sa).

Mos­kou, 1952. Leo De­midov is een veel­be­lo­ven­de agent bin­nen de Rus­si­sche mi­li­tai­re po­li­tie. Hij krijgt op een dag de op­dracht om de dood van een kind, van wie het li­chaam werd te­rug­ge­von­den op een spoor­weg, te on­der­zoe­ken. Aan­van­ke­lijk lijkt het om een on­ge­luk te gaan, tot er op kor­te tijd meer­de­re kin­de­ren in ge­lijk­aar­di­ge om­stan­dig­he­den om het le­ven ko­men. Leo raakt er­van over­tuigd dat er een se­rie­moor­de­naar aan het werk is. 7/10 VTM 4, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium