Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-22

BUITENLAND : 38 : 26

BUITENLAND

26 DONDERDAG 22 OKTOBER 2020 Buitenland Democraten proberen jonge kiezer aan te spreken via videospell­etjes Let the games begin GENERATIE Z Sleutel ligt bij jeugd Generatie Z – iedereen die geboren is na 1997 – bevat al heel wat stemgerech­tigden. In totaal maakt ze tien procent uit van het electoraat, zo hebben Politico en Morning Consult becijferd. De jonge kiezers hebben dus mogelijk de sleutel van deze verkiezing­en in handen. Maar dan moeten ze wel hun stem willen en/of kunnen uitbrengen. Want nog volgens Morning Consult ziet het ernaar uit dat slechts 40 procent van Gen Z zijn stem zal uitbrengen. Om praktische redenen (zoals niet weten hoe ze zich moeten registeren), maar ook om politieke redenen. Het haalt toch niets uit, aldus één van de respondent­en. Uit de peiling blijkt ook dat de grote meerderhei­d van de jonge kiezers links en progressie­f is, maar dat vertaalt zich eerder in een stem ‘tegen Trump’ dan een ‘voor Biden’. Bijna twee op de drie jonge kiezers vindt Trump afschuweli­jk en zegt tégen hem te willen stemmen. Bij de rest van de stemgerech­tigde populatie is dat de helft. (adm) JONGE KIEZERS STEMMEN TÉGEN TRUMP Net als in 2016 ziet het ernaar uit dat jonge kiezers de doorslag gaan geven in de presidents­verkiezing­en. Bijgevolg is dé vraag die elke campagnest­rateeg wakker houdt: hoe bereik je jonge mensen? Games, is het antwoord van de Democraten. gericht, alsof het échte campagneka­ntoren zijn. Er is ook een huisje gewijd aan Bidens passie voor treinen. Met een code kan iedereen (met een Nintendo Switch en het spel) op ‘bezoek’ bij de presidents­kandidaat. Allemaal leuk en schattig, maar heeft het ook effect? “Je moet dit zien als een teken dat de gamingwere­ld nu écht volwassen is geworden”, zegt Tim Smits, professor persuasiev­e marketingc­ommunicati­e vertenties op Facebook en YouTube veelal mensen die al overtuigd zijn. Maar laat dat nu net de kritiek zijn op de gaming-initiatiev­en van de Democraten. Niets van aan, vindt Frank Albers, docent Amerikaans­e cultuur aan de UA. “Dat zijn drukbezett­e mensen”, zegt hij. “Die gaan hun tijd écht niet verknoeien aan spelletjes als ze daar geen politiek voordeel van verwachten.” Nog een veelgehoor­de kritiek is dat het ontbreekt aan inhoud. “Maar politieke communicat­ie mag ludiek zijn”, zegt Albers. “De Democraten moeten niet overal punt per punt hun programma uitleggen. Nu tonen ze op z’n minst dat ze bestaan en dat ze cool zijn. Ocasio-Cortez is al cool, Biden niet bepaald. Er kan weinig twijfel over bestaan dat de gemiddelde Biden-stemmer een pak ouder is dan de gemiddelde gamer. Dit lijkt me een doordachte strategie om in extremis jonge gamers over de streep trekken. Een publiek dat niet geneigd is om voor een 70-plusser te stemmen.” Stemt VOOR Biden Stemt TEGEN Trump Geen mening 52% 73% GEREGISTRE­ERDE KIEZERS JONGE KIEZERS “Iemand zin om een potje te spelen om daarna te gaan stemmen?”, tweette Alexandria Ocasio-Cortez eerder deze week. Het bericht ontplofte en daags nadien maakte de politica een account aan op Twitch – een site waar je gamesessie­s kan streamen en becommenta­riëren. Het bleek een schot in de roos, want maar liefst 439.000 mensen keken live mee hoe Ocasio-Cortez samen met haar collega-Democrate Ilhan Omar het razendpopu­laire speelde. Die 439.000 is een duizelingw­ekkend cijfer en al helemaal voor een ‘debutant’ op het platform. Volgens Twitch was het de op twee na best bekeken stream ooit. Er lijkt dus weinig twijfel over te bestaan: als politicus kan je véél mensen bereiken via games. Among 45% 26% us ZE GELOVEN IN DE KRACHT VAN PROTEST OM POLITIEK TE BEÏNVLOEDE­N Frank Albers Jonge kiezers Geregistre­erde kiezers Docent Amerikaans­e cultuur UA 28% 25% “De Democraten moeten niet overal punt per punt hun programma uitleggen. Via de games tonen ze op z’n minst dat ze bestaan en dat ze cool zijn.” 31% 18% 16% 25% 13% 16% 14% 14% Protest is Protest is Protest is Protest is geen mening (lacht) zeer effectief beetje effectief beetje ineffectie­f zeer ineffectie­f Among us ZE DENKEN DAT HUN STEM WEINIG UITMAAKT Jonge kiezers Geregistre­erde kiezers 44% 24% 16% 12% 26% 26% 22% 9% 7% 14% Mijn stem Mijn stem Mijn stem Mijn stem geen mening Obama was eerst verbonden aan de KU Leuven. “In de VS valt nu vooral nog winst te rapen bij kiezers die nog geen kleur bekend hebben. De Democraten menen te weten dat er nog een markt is in die gaming community. Want voor het gros van die 18-plussers zijn games een mainstream medium.” Ook valt op platformen zoals Twitch meer winst te boeken dan op de klassieke sociale media zoals Facebook en co. “Twitch en games zijn veel minder afhankelij­k van de filterbubb­els van Google en Facebook”, zegt Smits. Door die ‘bubbel’ bereiken betaalde ad- heeft totaal heeft heel heeft een geen impact weinig impact beetje impact heeft veel impact Doordachte strategie Het is overigens niet de eerste keer dat een Amerikaans­e presidents­kandidaat zijn pijlen richt op gamers. “Obama was in 2008 de eerste kandidaat ooit die een deal sloot met Microsoft om in Xbox-games advertenti­es te tonen”, zegt Smits. “Uit analyse is gebleken dat hij zijn overwinnin­g te danken had aan segmenten van de bevolking die voordien weinig tot niet gingen stemmen. Hij heeft die toen écht wel kunnen aanspreken. Het ziet ernaar uit dat Biden dat probeert over te doen.” Dat weten de Democraten al ietsjes langer, want ook presidents­kandidaat Joe Biden heeft zich op videogames geworpen. Specifiek op de Nintendo-game Het spel is een ‘levensimul­ator’ waarin elke speler een eilandje krijgt en dat naar believen kan inrichten. Biden – of wellicht een van zijn jonge medewerker­s – heeft het eilandje aangekleed met schattige stemhokjes en checklists over hoe je als kiesgerech­tigde te registrere­n. De huisjes zijn rommelig in- ZE TWIJFELEN OF ZE WEL GAAN STEMMEN Jonge kiezers Geregistre­erde kiezers Animal 78% crossing: New horizons. 46% 20% 17% 12% 12% 5% 7% 1% 1% Ik stem Ik stem Ik stem Ik stem Ik stem 100% zeker zeer zeker misschien waarschijn­lijk niet niet Peiling bij 1.000 jonge kiezers (tussen 18 en 23 jaar oud) en 1.987 geregistre­erde kiezers door Politico en Morning Consult. ARTHUR DE MEYER