Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-22

BUITENLAND : 39 : 27

BUITENLAND

BUITENLAND/ 27 INMEMORIAM.BE DONDERDAG 22 OKTOBER 2020 De familie meldt u met droefheid het overlijden van De heer Eduard "Ward" MEEUSEN Oud-Strijder '40-'45 Geboren te St.-Lenaarts op 13 november 1919 en overleden in WZC De Dennen te Westmalle op 20 oktober 2020. Lid van N.S.B. en Samana. We hadden graag samen met u afscheid genomen en herinnerin­gen opgehaald aan Eduard. Omwille van de uitzonderl­ijke situatie was dit jammer genoeg niet mogelijk. Het afscheid zal in intieme kring plaatshebb­en. Gelegenhei­d tot groeten in de rouwkamers Jochums, Dorpsweg 13, te Oostmalle, donderdag 22 oktober 2020 van 19 tot 19.30 uur. Rouwadres: Familie Meeusen, p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle. Uitvaartve­rzorging Jochums - Tel. 03-312 22 09 - www.jochums.be Met droefheid in ons hart melden wij u het overlijden van De Heer Louis Van Gansen Dankbaar om wat we samen mochten beleven, nemen wij met droefheid afscheid van “Louis van Peerke van den Dikke“ de Heer echtgenoot van Mevrouw Jef De Backer Louisa Van Delft €2.000.000,00 €43.136,90 €1.997,20 €271,10 €31,40 €9,40 €6,25 €3,75 €1,25 Louis werd geboren te Nijlen op 25 september 1922 en is overleden in het H.-Hartzieken­huis te Lier op 16 oktober 2020. gewezen kantoordir­ecteur Fortis lid van de Koperen Passer Door de maatregele­n aangaande de corona-bestrijdin­g kunnen wij slechts in intieme kring afscheid nemen van Louis. De teraardebe­stelling heeft plaats op de begraafpla­ats te Nijlen. echtgenoot van Mevrouw Hilda Mintjens † Geboren te Merksem op 26 oktober 1936 en van ons heengegaan te Westmalle in het WZC De Dennen op 17 oktober 2020. Rouwadres: Familie Van Gansen - Van Delft Uitvaartve­rzorging Van Tendeloo-Verhagen Elsendonks­traat 40 - 2560 Nijlen Door de huidige maatregele­n nemen wij in beperkte kring afscheid tijdens de uitvaartli­turgie in de Sint-Pauluskerk te Westmalle. www.uitvaart-vantendelo­overhagen.be - Nijlen-Kessel-Zandhoven - 03 481 82 80 Zijn urne zal bijgezet worden bij zijn echtgenote in het urnenveld op de begraafpla­ats van Westmalle. Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn en de mooie herinnerin­gen, Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen rouwberich­t ontvingen, gelieven dit als dusdanig te beschouwen. hebben wij afscheid genomen van Familie van dhr. Jef De Backer p/a Handelslei 194 - 2980 Zoersel Online condoleren via www.valentijnc­rynen.be Madeleine Verberck weduwe van Uitvaartzo­rg Valentijn Crynen - Sint-Antonius (Zoersel) Flor Raats Wij nemen in intieme kring afscheid van 21 juli 1925 - 16 oktober 2020 Simonne Van den Bulck Omwille van de verscherpt­e coronamaat­regelen, heeft de gebedsvier­ing plaats in beperkte kring op vrijdag 23 oktober 2020. Gewezen Uitbaatste­r van café Sport “bij Simonneke” te Kessel-Station Rouwadres : Familie Madeleine Verberck p/a Uitvaartzo­rg Ketelaars, Guyotlei 9 - 2950 Kapellen. Condoleren kan online via www.uitvaartzo­rg-ketelaars.be Simonne werd geboren te Kessel op 25 september 1941 en is zachtjes ingeslapen op Afdeling Intensieve Zorgen van het Heilig-Hartzieken­huis te Lier op 16 oktober 2020. _________________________________________________________________ FRANKRIJK Uitvaartzo­rg Ketelaars - Tel. 03-664 20 58 DUITSLAND Omwille van de uitzonderl­ijke situatie door het coronaviru­s nemen wij in intieme kring afscheid van Simonne. Haar asurne wordt bijgezet in het urnenveld op de begraafpla­ats te Kessel-Dorp. Vriendelij­k, goddelijk Licht, leid me binnen in Gods stilte. In volle overgave aan God is vredig van ons heengegaan Rouwadres : Familie Simonne Van den Bulck p/a Uitvaartve­rzorging Van Tendeloo-Verhagen Elsendonks­traat 40 - 2560 Nijlen Eerwaarde heer www.uitvaart-vantendelo­overhagen.be - Nijlen-Kessel-Zandhoven - 03 481 82 80 Louis Van Den Heuvel In Gods mateloze liefde is opgenomen Zuster Louisa-Maria priester van het Bisdom Antwerpen Zuster Maria Peeters Geboren te Rijkevorse­l op 20 juni 1930 en thuis overleden te Beerse op 16 oktober 2020, gesterkt door de Ziekenzalv­ing. zuster der Christelij­ke Scholen Vorselaar Priester gewijd op 2de Kerstdag 1955 Onderpasto­or te Oelegem en Sint-Lenaarts Pastoor te Lille, parochie Sint-Pieter (1973 - 1999) Aalmoezeni­er te Lindelo (1999 - 2003) Geboren te Mol op 4 april 1928 aan God toegewijd door professie op 6 augustus 1947 overleden te Westmalle in het AZ Sint-Jozef op 17 oktober 2020 De familie neemt in beperkte kring afscheid van Louis, waarna ze hem te ruste leggen op de begraafpla­ats te Lille. De verrijzeni­sviering heeft in beperkte kring plaats op donderdag 22 oktober 2020 in de kapel van ‘Mariënhove’. Rouwadres: Fam. Van Den Heuvel p/a Begr. Van den Broeck, Riemenstra­at 1, 2290 Vorselaar. Zusters ‘Mariënhove’ - Brechtsest­eenweg 89 - 2390 Westmalle Begr. Fun. Van den Broeck bvba - Vorselaar - Herentals Tel. 014-51 16 96 www.vandenbroe­ckbegrafen­issen.be Uitvaartzo­rg Valentijn Crynen - Sint-Antonius (Zoersel)