Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

NUMMER 1 van ’t Stad en het land

Ant­werp klopt Beer­schot en staat voor het eerst sinds 1988 aan kop in eer­ste klas­se

-

Na de der­by­ze­ge van gis­te­ren­mid­dag te­gen Beer­schot moest Ant­werp op pun­ten­ver­lies van Standard re­ke­nen om als eer­ste het week­end af te slui­ten. En dat ge­beur­de. De Rou­ches ver­lo­ren bij SintTrui­den. Eer­der beet Club Brug­ge in het zand bij OH Leu­ven en werd de match van Char­le­roi te­gen Waas­land-Be­ve­ren uit­ge­steld. Zo palmt Ant­werp voor het eerst sinds april 1988 de eer­ste plaats in op het hoog­ste ni­veau (na min­stens vijf speel­da­gen). Twee­ën­der­tig jaar ge­le­den moesten er op dat mo­ment nog ze­ven speel­da­gen af­ge­werkt wor­den. Uit­ein­de­lijk ging Club Brug­ge met de lands­ti­tel aan de haal. Ant­werp ein­dig­de op een der­de stek, met even­veel pun­ten als nummer 2 KV Me­che­len.

 ?? FOTO BELGA ??
FOTO BELGA
 ?? FOTO'S ISOSPORT, PHOTO NEWS, BELGA ??
FOTO'S ISOSPORT, PHOTO NEWS, BELGA
 ?? FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY ??
FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium