Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Kin­de­ren blij, maar dit lost niks op”

-

“De kin­de­ren zijn na­tuur­lijk blij met ex­tra va­kan­tie. Maar te­ge­lijk vra­gen ze zich af of die twee da­gen meer al­les zul­len red­den”, re­a­geert Anick Van Thil­lo uit Wil­rijk, moe­der van de tie­ner­kin­de­ren Ele­na (eer­ste mid­del­baar), Lu­na (der­de mid­de­laar) en Este­ban (vier­de mid­del­baar). “Ik­zelf zal op­nieuw op de good­will van mijn baas moe­ten re­ke­nen om thuis te mo­gen wer­ken. En voor wat? Dit lost niks op. Al­tijd die half­slach­ti­ge maat­re­ge­len. Alle be­grip dat het zwaar is voor de leer­krach­ten en zij mo­gen van mij ge­rust wat ex­tra adem­ruim­te krij­gen. Maar als de over­heid geen dras­ti­sche­re be­slis­sin­gen neemt, ver­dwijnt de co­rona­pro­ble­ma­tiek nooit. Niet op school en ner­gens an­ders.”

 ??  ?? An­nick Van Thil­lo uit Wil­rijk met haar pu­bers Ele­na, Lu­na en Este­ban.
An­nick Van Thil­lo uit Wil­rijk met haar pu­bers Ele­na, Lu­na en Este­ban.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium