Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Als zelfs de BV’s het al moei­lijk krij­gen

OOK GROTE ANT­WERP­SE NAMEN GERAKEN NOG AM­PER OP HET PO­DI­UM

- BERT PROVOOST

Hun na­tuur­lij­ke ha­bi­tat is het po­di­um en spe­len voor een pu­bliek is hun lang le­ven. Maar de ver­stren­gin­gen in de cul­tu­re­le we­reld ma­ken dat het ook voor Ant­werp­se ar­ties­ten met naam en faam als­maar moei­lij­ker wordt om nog op een po­di­um te geraken. Maxi­mum twee­hon­derd men­sen mo­gen nog sa­men in een zaal zit­ten, hoe groot die ook is. En bij­ko­men­de maat­re­ge­len zijn de ko­men­de we­ken niet on­denk­baar. Wij leg­den ons oor te luis­te­ren bij vier Ant­werp­se po­di­um­bees­ten, die on­danks al­les toch nog een cul­tu­reel waak­vlam­me­tje bran­den­de pro­be­ren te hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium