Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wit, melk­ach­tig goed­je drijft in beek

-

Na­bij de Jo­zef de Block­straat in Wil­le­broek, on­der de Ring­brug, is de brand­weer za­ter­dag­avond uit­ge­rukt naar een ver­ont­rei­nig­de beek. Een buurt­be­wo­ner had een wit, melk­ach­tig goed­je op het wa­ter zien drij­ven.

“Een mel­ding kwam bin­nen rond 15.30u, het wa­ter zag er erg wit. De brand­weer en Ci­vie­le Be­scher­ming zijn daar­om ter plaat­se ge­gaan”, be­ves­tigt woord­voer­der Dirk Van de Sande van po­li­tie­zo­ne Me­che­len-Wil­le­broek.

Een buurt­be­wo­ner had een wit­te, melk­ach­ti­ge sub­stan­tie zien drij­ven. “Die bleek van­uit de ri­o­le­ring in de beek ge­lo­pen te zijn”, zegt brand­weer­of­fi­cier Jos De Loo­se van brand­weer­zo­ne Ri­vie­ren­land.

“De Ci­vie­le Be­scher­ming heeft me­tin­gen uit­ge­voerd en daar­uit is ge­ble­ken dat het niet om een bi­o­lo­gisch scha­de­lij­ke sub­stan­tie gaat. Er is dus geen ge­vaar voor het mi­li­eu. Voor alle ze­ker­heid heb­ben we een grote hoe­veel­heid ex­tra wa­ter aan­ge­voerd om het pro­duct te ver­dun­nen.”

Een tank­wa­gen van 12.000 li­ter werd daar­voor ter plaat­se ge­stuurd. De brand­weer was ook nog in de weer met een ri­ool­stop, maar die moest uit­ein­de­lijk niet in­ge­zet wor­den. Er is ook nog een staal ge­no­men van het goed­je, om de pre­cie­ze oor­sprong te ach­ter­ha­len.

 ??  ?? Uit me­tin­gen van de Ci­vie­le Be­scher­ming bleek dat het niet om een bi­o­lo­gisch scha­de­lij­ke sub­stan­tie gaat.
Uit me­tin­gen van de Ci­vie­le Be­scher­ming bleek dat het niet om een bi­o­lo­gisch scha­de­lij­ke sub­stan­tie gaat.
 ?? FOTO BFM ??
FOTO BFM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium