Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kin­der­op­vang Ki­ki­wikies ge­slo­ten na be­smet­tin­gen

-

De bui­ten­school­se kin­der­op­vang Ki­ki­wikies in Sint-Katelijne-Waver sluit ze­ker tot en met vrij­dag 30 ok­to­ber de deu­ren. Een van de kind­jes die er op­ge­van­gen wordt, test­te po­si­tief op het co­ro­na­vi­rus. Een twee­de kind­je ver­toont dan weer symp­to­men en ook een ou­der test­te in­tus­sen po­si­tief.

Om­dat de kin­de­ren in de op­vang sa­men spe­len wor­den ze aan­zien als hoo­gri­si­co­con­tact en werd be­slist om de kin­der­op­vang een week lang te slui­ten. De kin­de­ren die aan­we­zig wa­ren op 19, 20 of 21 ok­to­ber moe­ten thuis tien da­gen in qua­ran­tai­ne. Voor de kin­de­ren die er op die da­gen niet wa­ren, geldt dat niet.

“Het ge­meen­te­be­stuur heeft de be­trok­ken ou­ders met­een op de hoog­te ge­bracht”, zegt be­voegd sche­pen Eric Jans­sens (CD&V). “Op 3 no­vem­ber start de va­kan­tie­op­vang voor de herfst­va­kan­tie. Die kan in prin­ci­pe ge­woon door­gaan zo­als ge­pland.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium