Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

In­val­lers

-

Kans­loos bij de twee te­gen­goals. Ver­der re­la­tief wei­nig werk. Stond pa­raat.

Op­ge­naaid voor ‘zijn’ der­by. Red­de de meu­be­len voor de rust na­dat Re­fae­lov in de fout was ge­gaan met een slech­te te­rug­speel­bal.

So­be­re wed­strijd cen­traal ach­ter­in, voet­bal­lend sterk. Stuur­de zijn de­fen­sie goed bij en stond er in de du­els.

Ver­ving de be­smet­te Ba­tu­bin­si­ka. Sterk in du­el, uit­ge­kapt bij de 2-1. Voet­bal­lend zwak.

Scoor­de met veel ver­trou­wen de Ver­de­di­gend sterk. Blijft groei­en.

Viel te laat in voor een be­oor­de­ling.

2-0.

Werk­te hard, koos steeds goed po­si­tie. Goed in de pas­sing. Vreemd ge­noeg toch ver­van­gen door een ble­ke Ver­strae­te.

Deed mee Holz­hau­ser ver­ble­ken en werk­te hard. Op­nieuw zeer nut­tig.

Maak­te het Vorog­ovs­kiy aan­van­ke­lijk las­tig op rechts, maar ver­de­di­gend zwak en na­dien he­le­maal weg­ge­deem­sterd.

Zel­den aan­speel­baar en al ze­ker niet be­pa­lend. Leek wat ver­moeid na zijn ster­ke pres­ta­tie in Bul­ga­rije. Ble­ke par­tij.

Goed voor de 1-0 én de as­sist voor de 2-0. Kreeg veel vrij­heid om zijn ding te doen, al speel­de de aan­val­ler ook eens ge­vaar­lijk te­rug met kans op de Kiel­se ge­lijk­ma­ker.

Zag een pe­nal­ty door de neus ge­boord en werd la­ter nog een keer on­der­uit ge­schof­feld op weg naar doel. Scoor­de knap het win­nen­de doel­punt.

BUTEZ

DE LAET

GELIN

SECK

JUK­LE­ROD

HONGLA

HAROUN

MIY­O­S­HI

GERKENS

RE­FAE­LOV

MBOK­A­NI

Kwam de ble­ke Miy­o­s­hi af­los­sen. Zat goed in de wed­strijd. Knap­pe as­sist bij de 3-2.

BU­TA

B. VER­STRAE­TE

Bleef bij de 2-2 lig­gen na een ver­meen­de fout op hem. Zwak in­ge­val­len.

AMPOMAH

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium