Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

OHL-coach Marc Brys blijft kri­tisch on­danks ze­ge te­gen kam­pi­oen

-

we niet.”

On­danks de straf­fe elf op vijf­tien te­gen de G5 heeft Brys lie­ver niet dat we OHL ‘de reu­zen­do­der’ van de­ze com­pe­ti­tie noe­men. “Ik vind de term niet echt op zijn plaats. We heb­ben enorm veel moei­te om de bal bij te hou­den en staan nog heel ver van waar ik ons zou wil­len zien staan. We te­ren op ge­slo­ten­heid, maar moe­ten ook le­ren op een an­de­re ma­nier te win­nen. Ik zou veel meer bal­be­zit wen­sen. We moe­ten de lat op dat vlak ho­ger dur­ven te leg­gen.”

Op­luch­ting bij Club: Si­mon Mig­no­let, Odi­lon Kos­sou­nou en Mi­chael Kr­men­cik test­ten za­ter­dag ne­ga­tief op corona, een week na­dat een test­ron­de bij de UEFA hen po­si­tief had ver­klaard. Gis­te­ren ston­den ze op­nieuw op het trai­nings­veld in West­ka­pel­le. Het re­sul­taat was nog niet be­kend voor de wed­strijd op OHL, maar het trio is wel in­zet­baar voor het Cham­pi­ons Le­a­gue­du­el van woens­dag te­gen La­zio. Ten­min­ste, als ook een nieu­we test­ron­de van de UEFA van­daag ne­ga­tief is. De­li keert te­rug uit bles­su­re.

Hu­bert (7), Tang­he (6), Hen­dry (6), The­a­te (6), Ba­tail­le (5), D’Ar­pi­no (6), Van­den­dries­sche (8), McGee­han (6), Ndicka (5), Gueye (6), Sa­kala (7)

Bo­styn (5), Opa­re (3), Bian­da (3), De­schacht (4), De Bock (4), Bru­no (5), Govea (4), Sas­sa­ko (5), Mar­cq (6), Dom­pé (6), Cho­ry (4)

46’ Opa­re door Srar­fi (5), 46’ Govea door Van Hecke (6), 59’ Bian­da door Vos­sen (5), 61’ Gueye door Hjul­s­ager (6), 69’ McGee­han door Kva­si­na (6), 83’ Sa­kala door Mar­quet

32’ Van­den­dries­sche (Sa­kala) 1-0, 33’ D’Ar­pi­no 2-0, 37’ Sa­kala (Van­den­dries­sche) 3-0

52’ Sa­kala (spel­be­derf), 69’ De­schacht (fout) geen

Put (6)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium