Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Slecht­ste start ooit voor Gu­ar­di­o­la

-

Man­ches­ter Ci­ty snakt naar adem. Naar pun­ten. En naar doelpunten. Na een 1-1ge­lijk­spel te­gen West Ham kan Pep Gu­ar­di­o­la wel wat pep­talk ge­brui­ken. De start van het sei­zoen is er­bar­me­lijk, de zie­ken­boeg puilt uit en mor­gen wacht al Mar­seil­le in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Vol­gens de Ca­ta­laan is het een ge­volg van corona en “het moor­den­de sche­ma”.

Ke­vin De Bruy­ne zat voor het eerst weer op de bank sinds hij in het shirt van de Ro­de Dui­vels een dij­bles­su­re op­liep op Wem­bley. De Bruy­ne had op de bank moe­ten blij­ven zit­ten, als aan­dach­tig toe­schou­wer. He­laas, toen het na 68 mi­nu­ten nog steeds 1-1 stond, had Pep Gu­ar­di­o­la geen an­de­re keu­ze dan zijn bes­te pi­on het veld op te stu­ren. On­ze land­ge­noot strooi­de met po­ten­ti­ë­le as­sists, maar vond te wei­nig volk voor doel. West Ham deed er ook al­les aan om hem af te stop­pen, tot zelfs een lig­gen­de For­nals bij een vrije trap. Toen KDB Ster­ling dan toch op weg zet­te naar de win­nen­de goal, mis­te die nog maar eens zijn con­tro­le. On­danks ze­ven­tig pro­cent bal­be­zit bleef het 1-1, na een weer­ga­lo­ze om­haal van An­to­nio en de ge­lijk­ma­ker na de rust van in­val­ler Fo­den. Agu­ë­ro viel op­nieuw ge­bles­seerd uit.

Trainer Pep Gu­ar­di­o­la bleef ge­frus­treerd ach­ter. “Al ze­ven pun­ten kwijt, dat is veel”, ver­zucht­te Gu­ar­di­o­la. Zo veel zelfs dat het in zijn trai­ners­loop­baan zijn slecht­ste start ooit is. Net zo­als het voor The Ci­ti­zens het meest er­bar­me­lij­ke be­gin van het sei­zoen is sinds de sjeiks er in 2008 het geld lie­ten vloei­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium