Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Film en mu­ziek ten voor­de­le van 11.11.11

-

Het 11.11.11-co­mi­té heeft in sa­men­wer­king met de ge­meen­te de do­cu­men­tai­re The True Cost voor u in pet­to in de ge­meen­te­lij­ke feest­zaal. Af­spraak op woens­dag 28 ok­to­ber om 20.15u. De­ze be­kroon­de do­cu­men­tai­re van And­rew Mor­gan opent de ogen over de im­pact van de mo­de­we­reld op mens en mi­li­eu. Wil je we­ten waar je kle­dij van­daan komt, wat ze kost en wat je zelf kan ver­an­de­ren? Kom dan kij­ken en mee­pra­ten. Op za­ter­dag 31 ok­to­ber is er ook nog het op­tre­den van The Dai­sy Croo­keds op de speel­plaats van de Sint-Joris school, Me­chel­se­steen­weg, Blaas­veld, in drie tijd­slo­ten, om 14, 15 en 16u. On­der­tus­sen wor­den de cam­pag­ne­fol­ders van 11.11.11 ge­bust.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium