Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Po­li­tie pakt vijf jon­ge drugs­dea­lers op

-

De lo­ka­le po­li­tie van Sint-Ni­k­laas heeft af­ge­lo­pen week vijf jon­ge drugs­dea­lers op­ge­pakt. De bal ging aan het rol­len toen don­der­dag een 18-ja­ri­ge man in­ge­re­kend werd na een tip van een aler­te bur­ger. De po­li­tie trof bij hem hasj, he­ro­ï­ne en een klei­ne som cash geld aan. Bij een huis­zoe­king wer­den nog een 18-ja­ri­ge man en drie 19-ja­ri­ge man­nen aan­ge­trof­fen. Ook zij wer­den op­ge­pakt. “In de wo­ning von­den we on­der meer 30 gram hasj, 47 gram co­ca­ï­ne, 30 gram he­ro­ï­ne, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal voor drugs en 1.075 eu­ro aan cash geld”, meldt de po­li­tie. “De vijf ver­dach­ten wer­den vrij­dag voor­ge­leid voor de on­der­zoeks­rech­ter in Den­der­mon­de. De 18-ja­ri­ge die op he­ter­daad be­trapt werd en twee 19-ja­ri­gen wer­den aan­ge­hou­den.

Een deel van de drugs en het geld dat de po­li­tie in be­slag heeft ge­no­men.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium