Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zes over­lij­dens in AZ Ni­ko­laas door corona

-

Zo­wel za­ter­dag als zon­dag over­le­den er drie pa­ti­ën­ten in het ziekenhuis. In to­taal ver­blij­ven er nu 59 men­sen met corona in het ziekenhuis. 16 men­sen moch­ten het ziekenhuis ver­la­ten. Maan­dag ver­huist het af­na­me­cen­trum voor men­sen zon­der symp­to­men naar het ste­de­lijk zwem­bad Sin­bad. Het is ge­o­pend op week­da­gen van 12 tot 18u en in het week­end van 12 tot 20u, maar het is en­kel toe­gan­ke­lijk na door­ver­wij­zing door de huis­arts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium