Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Land­bou­wer ver­liest aard­ap­pe­len

-

Een land­bou­wer heeft za­ter­dag­och­tend een groot deel van zijn la­ding aard­ap­pe­len ver­lo­ren op de ro­ton­de aan de op- en af­rit van de E34 in Moerbeke-Waas. En­ke­le ton­nen aard­ap­pe­len kwa­men op de rij­baan, het fiets­pad en in de berm te­recht. De brand­weer had ruim twee uur no­dig om al­les op te rui­men. Door de in­ter­ven­tie was de af­rit van de E34 van­uit Ant­wer­pen tij­de­lijk af­ge­slo­ten voor het ver­keer. (bfs)

 ?? FOTO BFS ??
FOTO BFS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium