Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Op­roep tot boy­cot Fran­se pro­duc­ten

-

In ver­schei­de­ne lan­den van het Mid­den-Oos­ten is za­ter­dag op­ge­roe­pen om Fran­se pro­duc­ten te boy­cot­ten. De Fran­se pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron had - na de ont­hoof­ding van le­raar Sa­mu­el Pa­ty - ver­ze­kerd dat hij geen af­stand zou ne­men van de ka­ri­ka­tu­ren van de pro­feet Mo­ham­med, die ver­bo­den zijn in de is­lam. Op de so­ci­a­le net­wer­ken ne­men de op­roe­pen om Fran­se pro­duc­ten te boy­cot­ten sinds vrij­dag toe. De Turk­se pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan zei dat Ma­cron “zijn gees­te­lij­ke ge­zond­heid” moest la­ten on­der­zoe­ken. “Ma­cron moet zich la­ten ver­zor­gen”, al­dus Er­do­gan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium