Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Lei­der van al-Qae­da dood in Af­gha­nis­tan

-

Af­ghaan­se vei­lig­heids­troe­pen heb­ben bij een ope­ra­tie in de oos­te­lij­ke pro­vin­cie Gha­z­ni een top­man van ter­reur­be­we­ging al-Qae­da ge­dood. Abu Muh­sin al-Mas­ri stond op de lijst van meest ge­zoch­te per­so­nen van de Ame­ri­kaan­se FBI. De ope­ra­tie te­gen Al-Mas­ri vond plaats ter­wijl er in Qa­tar sinds sep­tem­ber vre­des­ge­sprek­ken be­zig zijn tus­sen ver­te­gen­woor­di­gers van de ta­li­ban en van de Af­ghaan­se re­ge­ring. Ex­perts ver­wach­ten lan­ge en moei­za­me on­der­han­de­lin­gen al­vo­rens een ak­koord kan wor­den be­reikt om de wa­pens te doen zwij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium