Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

IN BEELD

-

MAAN­DAG 26 OK­TO­BER 2020

Ook een hond mag al eens een mo­di­eu­ze hoed dra­gen. New Yor­ker Raj­eev Ba­su, cre­a­tief di­rec­teur bij Spo­ti­fy, be­dacht de zach­te hel­men eerst voor zijn hond Re­my. Re­my, een krui­sing tus­sen een chi­hua­hua en een das­hond die hij op straat vond, be­gint vaak heel plots te dut­ten. “Ik had er vroe­ger geen idee van dat hon­den zo veel sla­pen, maar Re­my kan echt op elk mo­ment in slaap val­len. Dus wil­de ik iets voor hon­den ont­wer­pen dat hen warm houdt, de dut­jes com­for­ta­be­ler maakt, en er nog stijl­vol uit­ziet ook.” De hel­men kos­ten tus­sen 500 en 550 dol­lar per stuk. Van elk ont­werp be­staat er maar één.

 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium