Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Nu al een clash der ti­ta­nen

-

Straf­fe be­zet­ting in

El­la Ley­ers (32), Riadh Bah­ri (32) en nieuw­ko­mer Ben Crab­bé (57) schui­ven van­avond drie ti­tel­kan­di­da­ten aan in de Vier-quiz. Voor Crab­bé is het al de der­de keer dat hij een gooi doet naar de ze­ge. “Maar ik ver­wacht geen ca­deaus. Ze­ker niet als je ziet wie naast me zit.”

met

Het is nog niet vaak ge­beurd in De Slimste Mens ter We­reld: met ze­ker­heid valt straks een van de top­fa­vo­rie­ten voor de eind­ze­ge af. El­la Ley­ers zit al sinds het be­gin van de­ze jaar­gang in het spel en is aan haar ne­gen­de af­le­ve­ring toe. VRT-jour­na­list Riadh Bah­ri ont­pop­te zich vo­ri­ge week tot een te duch­ten con­cur­rent met een mon­ster­sco­re van 594 se­con­den – de op één na hoog­ste ooit – en be­gint aan zijn vier­de deel­na­me. De nieu­we uit­da­ger is Ben Crab­bé.

Het Blok­ken-ge­zicht doet nu al voor de der­de keer mee. Zijn vo­ri­ge pas­sa­ges wa­ren tel­kens in­druk­wek­kend. In de eer­ste edi­tie van 2003, toen Bru­no Wyn­dae­le nog pre­sen­teer­de, haal­de Crab­bé de grote fi­na­le en knik­ker­de hij hui­dig quiz­mas­ter Erik Van Looy uit het spel. In 2010 draaf­de hij op in De Al­lerslim­ste Mens, een jaar­gang met alle bes­te spe­lers, en werd hij pas in de voor­laat­ste af­le­ve­ring naar huis ge­stuurd door Sta­ny Crets. Met zijn der­de po­ging in de quiz steekt Crab­bé al­vast een re­cord op zak.

Als de meest er­va­ren quiz­mas­ter van het land start Ben Crab­bé so­wie­so als grote kans­heb­ber voor de ti­tel. Hij pre­sen­teert Blok­ken in­tus­sen 27 sei­zoe­nen en heeft dus al zo’n 160.000 quiz­vra­gen zien pas­se­ren. Toch schat hij zijn kan­sen niet hoog in. “Ik las dat je hoog­stens 45 mag zijn om dit spel te win­nen. Daar zit ik dus al goed bo­ven.” Ook is hij op zijn hoe­de voor de te­gen­stand. “Stress heb ik niet, maar ik ben ge­mo­ti­veerd en wak­ker. Ik ver­wacht geen ca­deaus. Ze­ker niet als je ziet wie naast me zit.”

Ou­de be­ken­de

Met El­la Ley­ers zit er een ou­de be­ken­de in de stu­dio. “Ik ken El­la al heel haar le­ven”, ver­telt Crab­bé. “Ik wist voor­af dat ik te­gen haar en Riadh zou spe­len, dus ik stuur­de haar een be­richt­je: Wat staat er te ge­beu­ren? Waar­op zij: We ma­ken Riadh ka­pot.” (lacht) Ley­ers kreeg een uur la­ter trou­wens ook een sms van Bah­ri, ver­telt ze van­avond: We spe­len Ben er­uit.

Ook ach­ter de ju­ry­ta­fel ziet Crab­bé een ver­trouwd ge­zicht: Sven de Leij­er, die sa­men met Fran­ces Le­fe­bu­re voor de grap­pen zorgt. De Leij­er be­gon zijn car­ri­è­re meer dan twin­tig jaar ge­le­den als pu­blieks­op­war­mer bij Blok­ken. Toch vreest Crab­bé de ju­ry meer dan zijn con­cur­ren­ten. “Je pro­beert je als kan­di­daat te con­cen­tre­ren, en dan gooi­en zij com­men­taar naar je kop (lacht). Pro­beer dan maar eens te pres­te­ren.”

Vier, 21.40u

 ?? FOTO VIER ?? Ben Crab­bé naast Riadh Bah­ri en El­la Ley­ers: “Ik las dat je hoog­stens 45 mag zijn om dit spel te win­nen. Daar zit ik al goed bo­ven.”
FOTO VIER Ben Crab­bé naast Riadh Bah­ri en El­la Ley­ers: “Ik las dat je hoog­stens 45 mag zijn om dit spel te win­nen. Daar zit ik al goed bo­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium