Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

ROCK

-

Er is nieuw ma­te­ri­aal van Bal­t­ha­zar op komst. Dat maakt de po­pu­lai­re Bel­gi­sche groep zelf be­kend. Het vijf­tal rond Jin­te De­prez (33) en Maar­ten De­vol­de­re (32, foto) zag af­ge­lo­pen len­te nog de laat­ste con­cer­ten van een Eu­ro­pe­se tour­nee ge­schrapt wor­den. Maar in plaats van weer te fo­cus­sen op hun so­lo­pro­jec­ten War­haus en

 ?? FOTO PEL ??
FOTO PEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium