Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De deur die 20 jaar la­ter ge­slo­ten blijft

-

In Zelfde Deur, 20 Jaar La­ter gaat Mar­tin Hey­len (64) van­avond op zoek naar Lut, een moe­der van twee kin­de­ren die hij twin­tig jaar ge­le­den ont­moet­te. Hij ont­dekt dat Lut over­le­den is, maar volgt haar spoor tot bij neef Bert. Een au­to­tu­ner met een pe­per­koe­ken hart, die in Lut zijn ziels­ver­want zag. Hey­len her­in­nert zich ook hoe Lut des­tijds ver­tel­de over haar man Patrick. Hij werd bij een on­ge­val voor dood ach­ter­ge­la­ten en ver­loor een voet en een been. Sa­men met doch­ter Cha­ris­sa blikt Patrick te­rug op het vlucht­mis­drijf en de dood van Lut.

Ver­der belt Hey­len van­avond aan bij een uit­vin­der uit Rij­ke­vor­sel en een ex-be­roeps­mi­li­tair, die het le­ger op­gaf om vol­tijds voor zijn drie kin­de­ren te zor­gen.

Eén,

20.40u

 ?? FOTO VRT ??
FOTO VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium