Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

RADIO

-

De tour­bus­sen van on­ze Vlaam­se ar­ties­ten staan al even op stal, maar daar heb­ben Sven Or­ne­lis (47) en An­ke Buckinx (40) iets op ge­von­den. Het och­tend­duo van ra­dio­zen­der Joe trekt er de­ze week op uit met een ra­dio­stu­dio op wie­len en neemt tel­kens een grote naam mee op de bus. Re­gi bijt van­daag de spits af, de da­gen er­na vol­gen

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium