Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fa­mi­lie

-

Een be­lang­rijk mo­ment voor Patrick en Jen­ny wordt vroeg­tij­dig stop­ge­zet. Pe­ter krijgt een lo­gé over de vloer. To­ny zoekt op­nieuw con­tact. Quin­ten is de wan­hoop na­bij en neemt het heft in ei­gen han­den. Ben­ny lucht zijn hart bij Va­nes­sa.

VTM, 20.05 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium