Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ma­ni­fest

-

Ze­ke maakt zich zor­gen om Saan­vi, die pro­ble­men heeft met haar kor­te­ter­mijn­ge­heu­gen. Mi­chae­la wordt op de roos­ter ge­legd door twee agen­ten van In­ter­ne Za­ken. Ja­red gaat de con­fron­ta­tie aan met Si­mon.

VIJF, 20.35 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium