Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eclips

-

23.00 6.10 Ge­luk ligt op het bord 6.50 Mooi en Mee­do­gen­loos 7.15 De Din­gen Des Le­vens 8.00 De Rol­krant 9.00 San­ne Leest 9.20 Ab­dij van Aver­bo­de - Och­tend­ge­bed 10.05 De Corona Quiz 10.20 Vlaams Film­ar­chief 11.05 De Wen­sen­boom Och­tend 11.15 Aan Het Juis­te Adres Com­pi­la­tie 11.55 Sta­p­land 12.55 De Din­gen Des Le­vens 13.30 Wan­del­man 13.40 Yes­ter­day 14.10 Ci­ne­ma Eclips - Ma­de in Bel­gi­um 16.00 De Corona Quiz 16.15 Eclips TV In Be­we­ging 16.35 Mooi en Mee­do­gen­loos 17.00 Voor­stel­ling kan­di­da­ten Miss Bel­gi­um 2021 17.05 Mooi en Mee­do­gen­loos 17.35 De Wen­sen­boom Na­mid­dag 17.36 De Din­gen Des Le­vens 18.20 Won­de­re Wijn­plek­ken 18.50 En Rou­te 19.15 En Rou­te 19.50 En Rou­te 20.05 Au­stra­lia with Si­mon Ree­ve 21.10 Afri­ca with Da­vid At­ten­borough 22.15 De Corona Quiz 22.25 Aan Het Juis­te Adres Com­pi­la­tie 23.10 Den­der­land TV: Ge­ne­ra­tor 23.15 Moatje 23.40 Ci­ne­ma Eclips - De He­mel op Aar­de 1.30 Nacht­pro­gram­ma­tie Evenaar (1.35)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium