Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Go­thi­ka

-

Thril­ler van Ma­thieu Kas­so­vitz en Thom Olip­hant (VS 2003). Met Hal­le Ber­ry (Mi­ran­da Grey), Ro­bert Dow­ney Jr. (Pe­te Gra­ham). Psy­chi­a­ter Mi­ran­da Grey ont­waakt na een au­to-on­ge­val in een cel van de ge­slo­ten in­stel­ling waar ze werkt. Ze krijgt er te ho­ren dat ze be­schul­digd wordt van de bru­ta­le moord op haar echt­ge­noot, maar zelf kan ze zich daar niets meer van her­in­ne­ren. Ter­wijl ze zich de avond in kwes­tie voor de geest pro­beert te ha­len, ont­dekt ze dat ze niet al­leen is in haar cel. De wraak­zuch­ti­ge ziel van een over­le­den meis­je houdt haar ste­vig in haar greep en ma­ni­pu­leert haar be­wust­zijn. 6/10 VTM 4, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium