Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Groot con­trast: shop­pen in Ant­wer­pen te­gen­over win­ke­len in Brus­sel

- (cwil)

ANT­WER­PEN, BRUS­SEL De ho­re­ca­za­ken zijn dicht, Brus­sel en Wal­lo­nië voe­ren een avond­klok in en de be­smet­tin­gen blij­ven stij­gen naar re­cord­hoog­tes. Maar op de Meir in Ant­wer­pen was het op za­ter­dag net niet kop­pen lo­pen. Het was niet zo druk als op een za­ter­dag van voor het co­ro­na­tijd­perk, maar toch lie­pen er best veel men­sen in de groot­ste win­kel­straat van Vlaan­de­ren. In Brus­sel was dat wel an­ders, de (win­kel)stra­ten lig­gen er daar ver­la­ten bij.

 ?? FOTO'S JORIS HERREGODS, PHOTO NEWS ??
FOTO'S JORIS HERREGODS, PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium