Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zelf­moord aan het graf van hun zoon

-

Rond 10.30u za­ter­dag­och­tend wer­den de li­cha­men van een ou­der kop­pel ge­von­den aan het graf van hun zoon op het kerk­hof van Aalst. De jon­gen was vijf jaar ge­le­den zelf uit het le­ven ge­stapt. Va­der en moe­der zijn woon­ach­tig in Aalst en zou­den het dra­ma nooit ver­werkt heb­ben. Het par­ket stuur­de een wets­ge­nees­heer en het la­bo ter plaat­se.

“We zijn heel aan­ge­sla­gen. In de­ze schra­le co­ro­na­tij­den blijft ons niets be­spaard. Ik wil ie­der­een op­roe­pen om hulp te zoe­ken als het no­dig is. Blijf niet al­leen in een­zaam­heid”, re­a­geert een aan­ge­sla­gen bur­ge­mees­ter Chris­toph D’Hae­se (N-VA).

Wie met vra­gen zit rond zelf­do­ding, kan te­recht bij de Zelf­moord­lijn op het gra­tis nummer 1813 en op de web­si­te www.zelf­moord1813.be.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium