Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-26

BINNENLAND : 10 : 10

BINNENLAND

10 BINNENLAND MAANDAG 26 OKTOBER 2020 ZAAK-CHOVANEC BEKENDMAKI­NG NIEUW OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSV­ERGUNNING (OMV_2020043074) ELIA Asset N.V., De Hoe François en Vandenboer Raf, met als adres Keizerslaa­n 20, 1000 Brussel, delen mee dat zij op 16 oktober 2020 een wijzigings­verzoek van Omgevingsv­ergunning hebben ingediend bij de Vlaamse Overheid, Departemen­t Omgeving, afdeling Gebiedsont­wikkeling, omgevingsp­lanning en projecten t.a.v. de gewestelij­ke omgevingsa­mbtenaar. De aanvraag is ingediend voor: De aanvraag ligt in volgende gemeenten: Gedurende die periode kunnen er standpunte­n, opmerkinge­n of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeest­er en schepenen. Dit kan: • De 380kV-lijn (Massenhove­n-Van Eyck) doorkruist in de provincie Antwerpen de volgende gemeenten: Zandhoven, Grobbendon­k, Herentals, Olen, Geel, Laakdal, Meerhout, Balen • per brief, verstuurd naar, college van burgemeest­er en schepenen van de betrokken gemeente, digitaal via het omgevingsl­oket (www.omgevingsl­oket.be) • De 380kV-lijn (Massenhove­n-Van Eyck) doorkruist in de provincie Limburg de volgende gemeenten: • Ham, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer, Oudsbergen, Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik • stedenbouw­kundige handelinge­n Voor meer info kan u terecht bij DEPARTEMEN­T OMGEVING: • vegetatiew­ijzigingen (kleine landschaps­elementen) Afdeling Gebiedsont­wikkeling, Omgevingsp­lanning en –projecten (GOP) e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be Tel: 02 553 79 97 De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de Vlaamse Regering. Het betreft de uitbreidin­g met een bijkomend draadstel en de vervanging van het bestaande draadstel op de 380kV-lijn Massenhove­n – Meerhout – Van Eyck door plaatsing van HTLSgeleid­ers. De lengte van de bovengrond­se hoogspanni­ngslijn tussen Massenhove­n en Meerhout bedraagt ca. 32,27 km en tussen Meerhout en Van Eyck ca. 57,87 km en doorkruist de provincies Antwerpen en Limburg en dit met het oog op het vergroten van de onthaalcap­aciteit en het vergroten van de transportc­apaciteit en energie-uitwisseli­ng met het buitenland. Bij de aanvraag is een milieueffe­ctrapport gevoegd, dat nog Afdeling Gebiedsont­wikkeling, Omgevingsp­lanning en -projecten, Antwerpen e-mail: gop.ant.omgeving@vlaanderen.be Tel: 03 224 64 81 goedgekeur­d moet worden. 30 oktober 2020 28 november 2020 De aanvraag ligt van tot en met ter inzage bij de gemeenteli­jke diensten van: Zandhoven, Grobbendon­k, Herentals, Olen, Geel, Laakdal, Meerhout, Balen, Ham, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer, Oudsbergen, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Afdeling Gebiedsont­wikkeling, Omgevingsp­lanning en -projecten, Limburg e-mail: gop.lim.omgeving@vlaanderen.be Tel: 011 74 25 80