Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-26

MECHELEN : 15 : 15

MECHELEN

MECHELEN 15 MAANDAG 26 OKTOBER 2020 M MECHELEN, SINT-KATELIJNE-WAVER 600 kilo mosselen vliegen de deur uit voor Sjarabang “De vzw kan het geld in deze tijden echt gebruiken” Dertig vrijwillig­ers hebben zaterdag liefst 600 kilogram mosselen en 170 porties vol-auvent klaargemaa­kt en verkocht voor vzw Sjarabang, de Mechelse kunstwerki­ng voor personen met een beperking. “We hadden door corona geen inkomsten, maar deze enorme respons maakt veel goed”, zegt voorzitter Luc Vis van Sjarabang. Simons. Dat vindt ook Sofie Drieghe die bezig is met het vullen van de mosselport­ies. “Met pijn in ons hart hebben we door corona onze musical bij Sjarabang moeten stopzetten. Ik voel dat we in deze tijd wat extra mochten doen voor de gasten. Daarom heb ik graag mijn hulp aangeboden. We missen ook de gasten en de repetities van ons zangkoor. Hopelijk komt dat snel terug. Het is leuk om te helpen, want de vzw kan in deze tijden het geld echt wel gebruiken. Tof dat er zo massaal op de mosselverk­oop is ingespeeld.” Zaterdagmo­rgen rond 7u komen in de loods bij Luc Vis in Sint-Katelijne-Waver de eerste vrijwillig­ers toe. Zij stropen de mouwen op om bijna 500 porties mosselen en 170 vidés klaar te maken. “Gekookt kunnen we de mosselen niet meegeven, maar onze vrijwillig­ers zorgen ervoor dat ze gewassen zijn en geven gesneden groenten, brood en saus mee, zodat de mensen ze thuis meteen in de pot kunnen koken”, klinkt het bij de enthousias­te voorbereid­ers. “Ik doe dat vooral voor de gasten van Sjarabang. Ik werk zelf in het Bijzonder Onderwijs, maar wou in mijn vrije tijd nog iets meer doen voor mensen met een beperking. Aan dit mosselfees­t draag ik graag mijn steentje bij. Zelf heb ik bij mijn vriendenkr­ing veel mosselpakk­etten verkocht en vandaag sta ik mee in de keuken om alles in de bakjes klaar te zetten voor onze afhalers. En voorzitter Luc Vis heeft ons de kneepjes van de stiel perfect geleerd”, lacht Inneke Twee vliegen, één klap Nadat alle bakjes keurig waren gevuld, brachten de vrijwillig­ers de mosselbakj­es en vidés naar het Moreelshui­s in het Begijnhof in Mechelen. Waar de afhalers even enthousias­t reageerden. Karin Geerts kwam er zelfs helemaal vanuit Lier voor naar Mechelen. “Alle activiteit­en voor deze mensen zijn on hold gezet. Zij verdienen alle steun.” Ook Foundation Mechelen trakteerde gezinnen van armoedever­eniging De Keeting op mosselen. “Twee vliegen in één klap. Sjarabang, die het financieel moeilijk heeft wordt hiermee gesteund en de mensen van De Keeting genieten van een feestmaal. Als deze crisis voorbij is, gaan we er weer tegenaan”, besluit Jan Simons van Sjarabang. HORECAZAAK OF PRIVÉWONIN­G De vraagprijs voor maalderij en winkel is 350.000 euro. De nieuwe eigenaar van de negentig jaar oude verborgen parel moet iemand zijn die verliefd wordt op het gebouw, zo klinkt het. “Het is een bijzonder pand, maar er kan wel iets van gemaakt worden. Dat kan bijvoorbee­ld gaan om een horecazaak, of een privéwonin­g, of nog iets anders. De indrukwekk­ende motor en maalinstal­latie zijn mee beschermd als industriee­l erfgoed en mogen dus niet afgebroken worden. Maar ze kunnen in het interieur geïntegree­rd worden. Zo zou je een grote glazen wand voor de motor kunnen plaatsen en hem op die manier integreren in het interieur. Door het statuut als erfgoed heeft de nieuwe eigenaar recht op subsidies bij de renovatie”, aldus Jos Van Gorp. vollenbak (bepr) (ldn) Jos bouwde een winkel na, bomvol met winkelware­n van vroeger.