Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-26

SPEL : 48 : 32

SPEL

32 SPEL WIN KRUISWOORD­RAADSEL MAANDAG 26 OKTOBER 2020 EEN ELEKTRISCH­E FIETS HORIZONTAA­L 1 6 18 28 36 49 57 • Elektrisch­e fiets van Veloci met geruisloze middenmoto­r • Afneembare LI-ion batterij, bereikt tot 120 km/laadbeurt • Stop- en ledlicht gekoppeld aan de fietsbatte­rij • Eenvoudig bedienbare digitale display met 9 assistenti­eniveaus • 7 versnellin­gen roofdier pigmentvle­kje ingeschake­ld vierhandig zoogdier tijdmaat grote waardering het is in orde uitroep van verrassing humoristis­ch sluiskolk made zware balk openbare belediging negatieve waarde gordijnsta­ng plotseling uitbarsten vrouwenver­blijf ton speelgoed eruitzien traag weekdier laatste gedeelte publieke aanprijzin­g streling transportm­iddel Engelse koning ondersoort waterkerin­g lidwoord verwijzing­steken zelfzuchti­g persoon 11 12 22 13 15 27 21 24 33 25 30 40 32 34 37 43 52 44 54 45 50 55 56 58 VERTICAAL 2 9 woestijn in Afrika tafeltenni­sracket alleen tijdelijke mode schijnwerp­er ruw op leeftijd afslijting van land taal in België skihelling mousserend­e wijnsoort ontkenning deel van het hoofd kaarsensta­ndaard krullijn mislukken extraatje grote kerk met behulp van (afk.) niet lang geleden redactie (afk.) boerderij scheepvaar­tondernemi­ng beschikbar­e ruimte in orde straalvlie­gtuig body mass index (afk.) pauze geheimschr­ift behoeftige weergalm paling natuurgebi­ed 3 10 4 14 5 6 7 17 8 16 19 30 38 20 23 26 34 27 35 29 31 39 32 41 42 45 46 47 48 51 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Service door 10 11 12 13 14 18 19 20 15 16 17 De onderstaan­de woorden zijn in alle richtingen in het rooster verborgen. Vind ze en vorm met de overgeblev­en letters het 22 23 24 21 sleutelwoo­rd. 27 25 26 30 31 32 28 29 Heb je het sleutelwoo­rd gevonden ? SMS het gevonden sleutelwoo­rd naar het nummer of met uw vast telefoonto­estel naar 6022 0905 23 032 33 (€1/sms verzonden/ontvangen) BEL (€2/oproep) 34 35 36 37 38 39 WERELDDEEL WILDPARKEN SUDAN TROPISCH UGANDA VALLEIEN VICTORIAME­ER WATERPUTTE­N OLIE OPPER-VOLTA ORANJERIVI­ER RABAT SAVANNE SHAKA ZOELOE KHARTOEM KNOBBELZWI­JN MASAI MAURITANIE MEDICIJNMA­N MISSIONARI­S ARABIEREN BOSJESMANN­EN FETISJ GABON HOUTSNIJWE­RK KAAPSTAD 41 42 43 40 45 46 47 48 49 44 52 53 50 51 DHANLMVNER­EIBARAO 54 55 56 EOWEEEINAT­IRUAMRK 57 58 OUINETCSNM­DSELASA LTLNDRTKSE­NPUNUAA E S D A D O O U HII IJ JDG V P CRYPTOGRAM 1 2 3 4 O N P M L P R J PAO E CAA A S HORIZONTAA­L 1 5 6 De samenhang van garen. (5) Dit woord is in orde. (5) Korte inleiding. (5) Weg, rotkikker! (5) Die Griekse stad is verzekerd. (5) Naderhand was het hout daar. (5) Drinkgerei met ouder leer. (5) toonladder­s. (5) 5 Z IJ A S E I I G S R R N L I N N T 7 8 7 9 A W R E R S A A A I E T A L D N A 10 11 8 K E K J E C M L V B T T O R A E D 12 Reeks 9 A R E S W H E I LOO E AEI V M VERTICAAL 1 2 10 H K N O B B E L Z W IJ N F W M S M Troep op de zandheuvel. (7) Bewegingss­chuw dier. (8) Dat afschrift is beslissend. (8) Zeer jonge zangpartij. (8) Dus niet boven sol. (7) 3 11 S T A B A R R A T L O V R E P P O 4 6 12 Winnaars, oplossinge­n en extra puzzels op hgbvval..bbee//ppuuzzzzee­llss LOS DE SUDOKU OP EN WIN EEN SOEPMAKER HORIZONTAA­L 3 5 6 10 11 12 LESSIN G E LINT M GRIND EIS HOE IN S N E OEROS PIT KITSCH F P CHO COL ELBA P R NOORD OMA GEK ER VAR EGAAL VAK L ARTS T SOLDAT E L E K STOK G E UR W G LOBE E F OK LIEVE NEER DE N WEEDE INRIT N REM GHANA LEUT A F ANMAIL 6 3 2 13 plaag, rui, okido, eikel, eng, kluif 8 eed, 9 roe, D 2 VERTICAAL 1 2 SMS EN HET UIT HET GELE KADER naar of BEL met uw vast telefoonto­estel naar MAANDAG CIJFER lolbroek, gelikt vizier, 3 poeslief, 4 geldwolf, L 6 4 2 A 7 T (bv. MAANDAG 1) 6022 1 3 (€1/sms verzonden/ontvangen) E 985167243 0905 23 540 371254869 (2 euro/oproep) 264398157 6 2 3 7 1 9 4 8 5 PRIJSWOORD­ZOEKER MAANDAG 19 OKTOBER • Inhoud: 2 liter Vul de cijfers van 1 t/m 6 in elk blok, elke kolom en elk rijtje in. 8 4 7 6 2 5 3 9 1 6022 Wedstrijde­n t/m 01-11-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be 5 1 9 4 8 3 6 7 2 KABELJAUW 7 3 6 5 4 2 9 1 8 4 9 2 8 7 1 5 3 6 €1/SMS -18 verzonden/ontvangen Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale loterij. DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ 158936724 812435697 8 76 34 7 1 2 821 5 643798512 579216843 7 6 1 4 63 196354278 327861459 3 24 6 3 1 7 98 3 67 458927136 785643921 6 8 74 7 35 6 64 3 961572384 234189765 25 43 8 723 72 8 563891724 1 9 8 2 1 9 1 9 974632158 281754936 831 7 3 8 5 6 195426387 832175469 647983512 891 2 6 59 8 46 3 726519843 318247695 6 7 5 3 3 1 9 71 459368271