Xa­vier Pain­blanc: “Ren­de­ment is niet hoog”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Antwerpen Stad - MF

Xa­vier Pain­blanc ont­kent dat de huur­prij­zen in de Schut­ters­hof­s­traat kunst­ma­tig hoog lig­gen. En ook dat hij met dok­ter Ju­les Hay­en een strijd zou voe­ren om het mees­te pan­den in de straat te ver­wer­ven. “Dat zijn ver­haal­tjes. Als ik zo’n pand niet koop, dan koopt ie­mand an­ders het voor die prijs. Zo sim­pel is het.” Af­han­ke­lijk van de aan­koop­prijs wordt de huur be­paald. “An­ders gaat de bank ook niet ak­koord. Ik zou de pan­den zelf ook lie­ver goed­ko­per aan­ko­pen.” De huur­prijs wordt vast­ge­steld aan de hand van fac­to­ren als de op­per- vlak­te, de ge­vel, de uit­stra­ling, de zicht­baar­heid, legt Xa­vier Pain­blanc uit. “En hoe dich­ter te­gen de Hui­de­vet­ters­straat en de Le­o­pold­straat, hoe ho­ger de waar­de. Ik kan u ver­ze­ke­ren dat de ren­de­men­ten niet hoog zijn. De ver­an­de­rin­gen in de Schut­ters­hof­s­traat zijn een nor­ma­le evo­lu­tie. In Pa­rijs en Lon­den zijn de pan­den nog veel duur­der. Bo­ven­dien mag u niet ver­ge­ten dat er gro­te mer­ken no­dig zijn om een stad te doen draai­en.” Dok­ter Ju­les Hay­en wil­de geen com­men­taar ge­ven op de kwes­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.