Har­dy op weg naar as­si­sen

Me­che­laar ver­volgd voor twee moor­den en twee moord­po­gin­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - THEO DERKINDEREN

Het par­ket wil dat de Me­chel­se se­rie­moor­de­naar Re­naud Har­dy (55) voor het hof van as­si­sen ver­schijnt. De zaak komt van­daag voor de raad­ka­mer. Har­dy wordt be­ticht van twee moor­den en twee moord­po­gin­gen.

Me­che­laar Re­naud Har­dy werd in sep­tem­ber 2015 op­ge­pakt als da­der van de moord op Lin­da Doms in Hof­sta­de. Ont­ken­nen kon Har­dy niet, want hij had de fei­ten op­ge­biecht aan een vrien­din en voor­al: hij had de moord op zijn ex ge­filmd. De beel­den wer­den door de speur­ders bij een huis­zoe­king te­rug­ge­von­den.

De ar­res­ta­tie van Re­naud Har­dy be­te­ken­de ook een door­braak in de moord op de 82-ja­ri­ge Ma­ria Wal­schaerts uit Leest, an­der­half jaar eer­der. Speur­ders had­den daar DNA-spo­ren te­rug­ge­von­den van een on­be­ken­de man. Die spo­ren kwa­men over­een met die van Har­dy. Des­on­danks ont­ken­de de Me­che­laar zijn be­trok­ken­heid bij de fei­ten.

Door het aan­tref­fen van zijn DNA bij Lin­da Doms kon­den nog twee moord­po­gin­gen wor­den op­ge­hel­derd. Het ging om een feit bij een al­leen­staan­de vrouw in Bon­hei­den in sep­tem­ber 2014. Har­dy pro­beer­de bin­nen te drin­gen in de wo­ning, maar slaag­de niet in zijn op­zet. Hij zet­te het op een lo­pen, maar liet ge­reed­schap ach­ter. Een werk­tuig waar­op DNA-spo­ren wer­den te­rug­ge­von­den. Hoe­wel er geen fy­siek con­tact was met de be­woon­ster, zijn de speur­ders er­van over­tuigd dat hij van plan was om ook die vrouw om het leven te bren­gen.

Va­len­tijns­avond 2015

Laat­ste feit dat in de schoe­nen van de Me­che­laar wordt ge­duwd, is de moord­po­ging op ac­tri­ce Veer­le Ey­c­ker­mans in Zemst. Op va­len­tijns­avond 2015 viel hij de ac­tri­ce aan met een knup­pel. Ey­c­ker­mans kroop door het oog van de naald, want door haar ge­gil werd een buurt­be­wo­ner ge­a­lar­meerd. Toen Har­dy de man in de ga­ten kreeg, vlucht­te hij weg. Hij liet de knup­pel en een muts ach­ter. Ook daar wer­den be­lang­rij­ke DNA-spo­ren op te­rug­ge­von­den. Toch ont­kent Har­dy el­ke be­trok­ken­heid bij de fei­ten.

Van­daag moet de raad­ka­mer de knoop door­hak­ken en de zaak door­ver­wij­zen naar de ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling. Die zal dan in het na­jaar de­fi­ni­tief be­slis­sen of de moord­zaak voor het hof van as­si­sen of voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank komt.

FOTO JORIS HERREGODS

De zaak komt van­daag voor de raad­ka­mer in Me­che­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.