Schau­vlie­ge wil peu­ken­te­gels aan bus­hal­tes De Lijn

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (blg)

Vlaams Mi­li­eu­mi­nis­ter Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) start la­ter dit jaar met De Lijn een on­der­zoek naar de plaat­sing van peu­ken­te­gels aan hal­tes van het open­baar ver­voer. De peu­ken­te­gel is een soort as­bak in de grond. Schau­vlie­ge kwam eer­der dit jaar met de ta­baks­in­du­strie over­een om de te­gel in heel Vlaan­de­ren te in­tro­du­ce­ren om zo de strijd aan te gaan met de bij­na 18.000 ton zwerf­af­val langs on­ze we­gen. De ta­baks­in­du­strie fi­nan­ciert de in­stal­la­tie van in to­taal zo’n dui­zend peu­ken­te­gels in Vlaan­de­ren.

Co­a­li­tie­part­ner N-VA re­a­geer­de erg ne­ga­tief op het idee. “Of het is dom en na­ïef, of het is per­vers”, zei N-VA-par­le­ments­lid Björn An­seeuw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.