Twee ge­wei­ger­den mo­gen als­nog naar To­mor­row­land

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (blg)

De fe­de­ra­le po­li­tie heeft een twin­tig­tal e-mails ge­kre­gen van per­so­nen die de toe­gang tot het dan­ce­fes­ti­val To­mor­row­land wer­den ge­wei­gerd. Na een gron­dig on­der­zoek en eva­lu­a­tie van hun ar­gu­men­ten, is in twee ge­val­len het ne­ga­tief ad­vies op­ge­he­ven. “De in­for­ma­tie die door hen werd aan­ge­bracht, was op het ogen­blik van de ini­ti­ë­le scree­ning nog niet voor­han­den”, al­dus de fe­de­ra­le po­li­tie. “In de an­de­re ge­val­len werd de be­slis­sing be­hou­den. De­ze per­so­nen zijn per mail ver­wit­tigd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.