“Ik zal me be­wij­zen”

Doel­man Si­nan Bo­lat (ex-Standard en -Club Brug­ge) te­kent voor drie sei­zoe­nen bij Ant­werp en re­a­geert op twij­fels na min­de­re cam­pag­nes

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (thst)

Ant­werp heeft zijn nieu­we eer­ste doel­man beet. Si­nan Bo­lat te­ken­de gis­te­ren een con­tract voor drie jaar op de Bo­suil en ver­trok met­een daar­na rich­ting Door­werth, waar de Great Old sinds zon­dag op sta­ge is.

Met Bo­lat strikt Ant­werp de ab­so­lu­te num­mer één op zijn ver­lang­lijst­je voor in doel. Een doel­man met er­va­ring op het hoog­ste ni­veau, met lei­ders­ca­pa­ci­tei­ten en voor­al ie­mand die het ge­wend is om in hel­se om­stan­dig­he­den te pres­te­ren. Bij Ant­werp wordt de voor­ma­li­ge Turk­se in­ter­na­ti­o­nal ook her­e­nigd met coach Las­z­lo Bö­lö­ni, met wie hij in 2009 met Standard de ti­tel pak­te. De 28-ja­ri­ge Bel­gi­sche Turk krijgt van Ant­werp een mooie kans om zijn car­ri­è­re he­le­maal op­nieuw op de rails te zet­ten. Na en­ke­le min­de­re ja­ren bij Por­to met veel uit­leen­beur­ten en een veel­be­spro­ken mis­luk­te pas­sa­ge bij Club Brug­ge zint Bo­lat op spor­tie­ve re­van­che in Bel­gië. “Ik weet dat er twij­fels zijn, maar ik zal mijn ni­veau wel be­wij­zen op het veld”, stelt Bo­lat in zijn eer­ste in­ter­view als spe­ler van Ant­werp.

FOTO BROER VAN DEN BOOM

Bo­lat komt aan in Door­werth, waar Ant­werp mo­men­teel op sta­ge is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.