DNA op li­chaam So­fie Muyl­le matcht met ver­dach­te

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Het DNA­pro­fiel van Alexan­dru C. stemt over­een met de spo­ren die op het li­chaam van de ver­moor­de So­fie Muyl­le zijn aan­ge­trof­fen. Dat meldt het par­ket van West­Vlaan­de­ren, af­de­ling Brug­ge. De 23­ja­ri­ge Roe­meen­se ver­dach­te ver­schijnt dins­dag voor de raad­ka­mer.

Op het li­chaam van So­fie Muyl­le is een vol­le­dig DNA-spoor van een op dat mo­ment on­be­ken­de man aan­ge­trof­fen. Het DNA-on­der­zoek heeft nu voor een gro­te door­braak ge­zorgd, want de spo­ren op So­fie Muyl­le blij­ken over­een te stem­men met het DNA-pro­fiel van de Roe­meen­se ver­dach­te.

Het li­chaam van het slacht­of­fer werd op zon­dag 22 ja­nu­a­ri om 12.20u aan­ge­trof­fen op het strand van Knok­ke, on­der een ter­ras ter hoog­te van de Zee­dijk num­mer 671. De au­top­sie bracht aan het licht dat So­fie Muyl­le in de loop van de nacht met ge­weld om het leven was ge­bracht.

Op maan­dag 26 ju­ni werd Alexan­dru C. in Roe­me­nië op­ge­pakt om­wil­le van een Eu­ro­pees aan­hou­dings­be­vel. De man werd af­ge­lo­pen vrij­dag naar Bel­gië over­ge­vlo­gen.

(blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.