Kno­ken in zak­ken en grijn­zen­de sche­dels

Lu­gu­be­re ont­dek­kin­gen in kel­der BimSem­school Me­che­len en op zol­ders Hei­lig Graf Turn­hout

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Je zal in die kel­der een ma­ca­be­re ont­dek­king doen”, zo had on­ze tip­geef­ster be­loofd. De lo­ca­tie die ze ons toe­ver­trouw­de, deed ons de wenk­brau­wen fron­sen: de kel­der van de BimSem­school in Me­che­len. Had­den de leer­lin­gen er in een ker­ker een al te stren­ge pre­fect in­ge­met­seld? De wer­ke­lijk­heid bleek nog straf­fer... En ook op de rom­me­li­ge zol­ders van het Hei­lig Graf, de ge­re­pu­teer­de non­nen­school in Turn­hout, doen we en­ke­le lu­gu­be­re vond­sten.

In de vol­le­dig om­muur­de BimSem­school

b – het gi­gan­ti­sche com­plex in Me­che­len lijkt wel een on­in­neem­ba­re ves­ting – heb­ben we een af­spraak met Tom Py­ck, een be­dien­de van het tech­nisch ka­der, die ons naar de be­wus­te kel­der zal lei­den. Na een tocht langs on­tel­ba­re speel­plaat­sen – BimSem heeft meer dan dui­zend leer­lin­gen – be­rei­ken we uit­ein­de­lijk in een uit­hoek van het com­plex de deur die toe­gang geeft tot de kel- der.

We da­len met Tom het trap­je af en ko­men eerst in een schaars ver­lich­te ruim­te te­recht. Het ruikt er naar smeer­olie. Uit het duis­ter doe­men twee werk­man­nen op. De kel­der blijkt hun werk­plaats te zijn.

On­ze on­der­grond­se tocht gaat ver­der door­heen een lan­ge, nau­we­lijks ver­lich­te gang. Dan houdt Tom halt en vist hij uit zijn broek­zak zijn mo­biel­tje naar bo­ven. “Ik moet even bij­lich­ten”, zegt hij. “Hier moet er­gens een licht­scha­ke­laar zijn.” Hij vindt de knop. Een zeld­za­me gloei­lamp licht op en werpt een stof­fi­ge licht­ke­gel op een die­pe in­ham van de kel­der. Daar mer­ken we een hoop plas­tic zak­ken op die wat slor­dig op­ge­sta­peld lig­gen. Als we na­der­bij ko­men, zien we dat ze vol­ge­propt zit­ten met… kno­ken. Een aan­tal been­de­ren steekt zelfs door het plas­tic heen. Ma­ca­ber is het eni­ge woord dat hier op zijn plaats is.

Voor on­ze ver­beel­ding op hol

Tom Py­ck po­seert bij de tien­tal­len plas­tic

zak­ken ge­vuld met

kno­ken.

FOTO'S JAN VAN

DER PERRE

Op de bi­o­lo­gie­ en fy­si­ca­zol­der

haalt Pe­ter Cou­pé gip­sen sche­dels

bo­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.