Ver­bor­gen schat­ten deel 2

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Kel­ders en zol­ders zijn gu­re ver­trek­ken waar bui­ten­staan­ders zel­den ko­men. De geur die er hangt is muf, de licht­in­val grie­ze­lig en de vloer stof­fig. Het zijn op­slag­ruim­tes voor dui­zend-en-één af­ge­dank­te za­ken die een mens om God weet wel­ke re­den toch wil be­wa­ren. On­ze re­por­ter klom 50 me­ter hoog naar de vlie­ring van een ka­the­draal, daal­de af in de bad­kel­der van een luxe­meis­jes­in­ter­naat en waad­de door een on­der­grond­se gang naar een ver­bor­gen cryp­te. In be­ken­de ge­bou­wen op zoek naar ver­bor­gen schat­ten die het dag­licht niet meer zien. Tot nu.

Van­daag: Op scho­len­be­zoek bij BimSem in Me­che­len en Hei­lig Graf in Turn­hout

Mor­gen: Het Ur­su­li­nen-in­ter­naat in On­ze-Lie­ve-Vrouw-Wa­ver

De BimSem­school in Me­che­len lijkt wel een on­in­neem­ba­re ves­ting.

Het Hei­lig Graf­in­sti­tuut in Turn­hout.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.