Graf­fi­ti op deu­ren

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (vdaa)

Zon­dag­avond stel­den de be­wo­ners van ver­schil­len­de stra­ten in de om­ge­ving van de Ve­nus­straat vast dat er graf­fi­ti aan­ge­bracht was op 42 deu­ren. De tags wa­ren met een goud­kleu­ri­ge stift ge­schre­ven. Er werd pro­ces-ver­baal op­ge­steld en de ge­trof­fen be­wo­ners kre­gen het num­mer mee, sa­men met de pro­ce­du­re om de te­kens te la­ten ver­wij­de­ren door de stad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.