Met vijf op een zak­doek de slot­week in

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

M et vijf op een zak­doek, zo gaan de Tourfa­vo­rie­ten de slot­week in. Met zes ei­gen­lijk, want ook Mi­kel Lan­da, ploeg­maat van ge­let­rui­dra­ger Froo­me, staat op am­per 1’17’’. Het is ja­ren ge­le­den dat het nog zo span­nend was. We wik­ken en we­gen de kan­sen van de Gro­te Vijf, la­ten de ren­ners zelf aan het woord en ook Tour­spe­ci­a­list Jur­gen Van den Broeck ana­ly­seert hun pro’s en con­tra’s. Eén ding is ze­ker: het wordt smul­len tot op de Champs­Ely­s­ées.

FOTO PHOTO NEWS

Ca­me­ra­ploe­gen ver­drin­gen zich op de rust­dag rond lei­der Chris Froo­me. Kran­ten­jour­na­lis­ten wa­ren niet wel­kom we­gens ri­si­co op kri­ti­sche vra­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.