Fa­bio Aru

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow)

Op de twee vo­ri­ge aan­kom­sten berg­op gaf hij de bes­te in­druk en stak hij ook de boel in brand. Met Alexan­d­re Vi­nok­our­ov heeft hij een mees­ter-tac­ti­cus in steun, die weet hoe je met een coup in de der­de week een gro­te ron­de naar je hand kan zet­ten. Net als Da­niel Martin staat hij er in de Al­pen wel al­leen voor. Een­maal hij on­der vuur komt, zal hij zich­zelf moe­ten red­den. Heeft een be­te­re tijd­rit dan Bar­det en Martin, maar moet in het werk te­gen de klok flink on­der­doen voor Uran en nog meer voor Froo­me.

Wat zegt hij zelf?

“Het ge­vecht om de eind­ze­ge ligt vol­le­dig open. We krij­gen woens­dag en don­der­dag twee be­lang­rij­ke rit­ten in de Al­pen en nie­mand kan nu al zeg­gen hoe hij zich zal voe­len op cols bo­ven de 2.000 me­ter. Ik zal niet zeg­gen dat de eer­ste twee we­ken niks voor­stel­den, maar het is nu pas dat het echt telt. De sterk­sten ko­men naar bo­ven in de slot­week. Ik ver­wacht spek­ta­kel. Ja, ik wil aan­val­len. Als de be­nen goed zijn, zal ik geen se­con­de twij­fe­len. Mijn tac­tiek? Die be­paal ik tij­dens de koers, niet voor­af. Dat het zo dicht bij el­kaar staat is nieuw voor Froo­me, be­nieuwd hoe hij er zal mee om­gaan. De be­slis­sing zal so­wie­so pas val­len in de tijd­rit.”

Wat zegt Jur­gen Van den Broeck?

“Hij geeft de laat­ste da­gen een wat ver­moei­de in­druk, maar dat ligt eer­der aan zijn stijl. Toen hij in 2015 de Vu­el­ta won, was hij de bes­te man van de der­de week. Van de vijf over­ge­ble­ven kan­di­da­ten vind ik hem berg­op de sterk­ste. Hij zal ze­ker nog pro­be­ren om het geel terug te pak­ken voor de tijd­rit. Ik denk ook dat hij in Ro­dez het geel niet per on­ge­luk is ver­lo­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.