Ri­go­ber­to Uran

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow)

Een top­re­sul­taat in een tijd­rit van meer dan 20 km da­teert al van de Vu­el­ta 2014. Maar toen was hij over 36 km wel 1’17” snel­ler dan Froo­me. Van de vier ri­va­len van de Brit moet hij het min­ste aan­val­len. Hoe­wel ploeg­maat

Al­ber­to Bet­ti­ol een van dé re­ve­la­ties is van de­ze Tour, moet hij in de bergen niet op veel steun re­ke­nen. Toen hij in 2013 en 2014 twee keer twee­de werd in de Gi­ro, ver­loor hij in de der­de week tijd op zijn con­cur­ren­ten. Be­perkt zich berg­op tot vol­gen.

Wat zegt hij zelf?

“Ik heb een su­per­con­di­tie en ik heb het ge­voel dat ik steeds be­ter word in de­ze Tour. Al­les is mo­ge­lijk. Ik heb een moei­lij­ke pe­ri­o­de ach­ter de rug, maar ben al­tijd in mij­zelf blij­ven ge­lo­ven. Ik heb veel tijd door­ge­bracht in Co­lom­bia, met mijn fa­mi­lie, en heb daar ook op­nieuw de lief­de voor de fiets ont­dekt, die was ik een beet­je kwijt. Ik heb echt ge­fo­cust op de­ze Tour en had daar­om de Gi­ro niet ge­re­den. Ik heb car­te blan­che ge­kre­gen van mijn team, de voor­be­rei­ding ver­liep vlek­ke­loos, waar­door ik nu on­ge­loof­lijk fris ben. Ik heb al wat er­va­ring in gro­te ron­den ach­ter de rug, die wil ik nu ge­brui­ken.”

Wat zegt Jur­gen Van den Broeck?

“Van de vier te­gen­stan­ders denk ik dat hij het verst zal ge­ra­ken. Hij heeft de voor­bije twee we­ken nog geen trap te veel ge­ge­ven. Zelfs nog niet aan­ge­val­len. Uran is ie­mand die je niet veel ziet, maar er wel al­tijd bij is. Hij wordt de ge­vaar­lij­ke out­si­der, die ik als twee­de zie ein­di­gen. Hij zal vol­gen in de bergen om dan in de tijd­rit over Aru en Bar­det te sprin­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.