Ro­main Bar­det

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow)

Heeft met AG2R-La

Mon­di­a­le de op een na bes­te ploeg van de­ze Tour tot zijn be­schik­king. Kwam vo­rig jaar pas he­le­maal tot was­dom in de der­de week. En gaat er van­uit dat nu ook te kun­nen. De Al­pen zijn zijn ge­lief­koos­de ter­rein. Deed ex­tra tes­ten in

Lon­den en be­schikt met de tijd­rit­fiets van Fac­tor over be­ter ma­te­ri­aal dan de voor­bije ja­ren, maar toch is zijn tijd­rit nog al­tijd zijn gro­te zwak­te. Dat het al 32 jaar ge­le­den is dat met Ber­nard Hinault een Frans­man de Tour won, zorgt hoe dan ook voor druk en ex­tra span­ning.

Wat zegt hij zelf?

“Ik voel mij be­ter dan vo­rig jaar, ik maak jaar na jaar pro­gres­sie. Ik ben zo­wel fy­siek als men­taal ster­ker ge­wor­den. Dit is een Tour waar het om se­con­den gaat, je moet ge­dul­dig zijn en je mo­men­ten goed kie­zen. Ik denk nog niet aan de tijd­rit za­ter­dag, ik ben voor­al be­zig met de rit­ten door de Al­pen. Ik ga ze be­na­de­ren zo­als twee klas­sie­kers, ik wil niet te veel re­ke­nen. Ik denk dat de Tour don­der­dag be­slist wordt op de Col d’Izoard. Door de op­een­vol­ging van cols in die twee rit­ten en de fi­nish op de top zal die slot­col door­we­gen en zul­len daar ver­schil­len op­ge­te­kend wor­den. Voor mij is dat de sleu­tel­etap­pe van de­ze Tour.”

Wat zegt Jur­gen Van den Broeck?

“Zijn ploeg is na Team Sky de bes­te ploeg in de­ze Tour. Al was het zon­dag van niet be­ter kun­nen dat hij Froo­me niet meer kon be­sto­ken. Hij zal ze­ker in de rit naar Ser­re Che­va­lier nog pro­be­ren om het ver­schil te ma­ken. Maar ik vrees dat hij nog naast het po­di­um zal val­len. Zijn tijd­rit is echt niet goed ge­noeg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.