“Ik aan­vaard niet dat ik ge­weld­da­dig word ge­noemd”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow)

Pe­ter Sa­gan heeft zijn uit­slui­ting uit de Tour nog steeds niet ver­teerd. “De ju­ry heeft een gro­te fout ge­maakt”, zei de we­reld­kam­pi­oen in een in­ter­view met VTM.

“Ik kan aan­vaar­den dat ik uit de Tour lig, maar de be­slis­sing van de ju­ry kan ik niet aan­vaar­den. Bo­ven­dien duur­de het een eeu­wig­heid voor er dui­de­lijk­heid kwam. Ik wacht­te op de be­slis­sing of ik de vol­gen­de dag mocht star­ten of niet. Het antwoord kwam nooit. Waar­om niet? Het is de 21ste eeuw, de Tour blijft draai­en, maar nie­mand ant­woordt. De ju­ry heeft nooit met mij ge­praat. Dit kan toch al­le­maal veel be­ter? Wil­len ze wel dat er ver­be­te­ring komt? Dat vraag ik mij af. Ik deed niks ver­keerd, maar word voor de he­le we­reld ge­weld­da­dig ge­noemd. Dat aan­vaard ik niet. De ren­ners moe­ten be­ter be­schermd wor­den. Tien jaar ge­le­den kon dat mis­schien, maar nu is het al een tijd­je ie­der voor zich.”

Sa­gan her­neemt in de Ron­de van Po­len (29 ju­li - 4 au­gus­tus) en rijdt daar­na de Bin­ckBank Tour (7-13 au­gus­tus). Zijn gro­te doel in het na­jaar is het WK in Bergen (24 sep­tem­ber), waar hij voor een der­de re­gen­boog­trui op rij gaat.

FOTO PHOTO NEWS

Pe­ter Sa­gan geeft een in­ter­view va­nop het thuis­front.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.